Oferta

Jako zespół złożony z wielu prawników, bardzo dobrze odnajdujemy się w szeroko pojętym prawie cywilnym, karnym, gospodarczym i administracyjnym, a nasze usługi cechuje wszechstronność i kompleksowość. Z całą pewnością należy jednak stwierdzić, że podstawowym wyzwaniem naszej pracy jest szeroko pojęte zastępstwo procesowe i reprezentacja klientów w sporach sądowych, w których trzeba wykazać się wszechstronnością oraz skutecznością w walce o uwzględnienie interesów naszych klientów.

Nie przeraża nasz ciągła i szybka zmienność prawa, a to z uwagi na połączenie doświadczenia z dociekliwością młodego pokolenia prawników.

Prowadzimy sprawy precedensowe z korzyścią dla naszych klientów. Radzimy sobie z niejednoznacznością i sprzecznością przepisów prawa. Skomplikowany świat kredytów frankowych jest naszym żywiołem, podobnie jak podatki, ubezpieczenia, odszkodowania itp.

Do świadczonych usług należy :

 • reprezentacja klientów przed wszystkimi sądami i organami administracji publicznej,
 • stała obsługa podmiotów gospodarczych,
 • sądowe i pozasądowe dochodzenie należności,
 • sporządzanie opinii i analiz prawnych,
 • udzielanie porad prawnych,
 • prowadzenie postępowań restrukturyzacyjnych, reprezentacja w postępowaniach upadłościowych, w tym postępowań upadłościowych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej tzw. upadłość konsumencka,
 • prowadzenie postępowań mediacyjnych.

Kancelaria specjalizuje się między innymi w :

 • prawie karnym,
 • prawie cywilnym,
 • prawie administracyjnym,
 • ochronie środowiska,
 • prawie budowlanym,
 • handlu elektronicznym,
 • ochronie danych osobowych, sygnalistach,
 • prawach konsumenta,
 • funkcjonowaniu szkolnictwa wyższego,
 • prawie spółdzielczym i ochronie praw lokatorów,
 • pomocy społecznej,
 • prawie przewozowym i transportowym,
 • prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym,
 • prawie rodzinnym i opiekuńczym,
 • prawie bankowym,
 • mediacji, itp.